OBEZİTE KONUSU BASINDA NASIL ÇERÇEVELENMEKTEDİR?

Yüksek lisans öğrencilerimiz Fırat ADIYAMAN, Duygu KEÇELİ, Özlem DORUK, Özlem YAVUZ, Beyza KASDEMİR'le birlikte İçerik Çözümlemesi dersinde hazırladığımız makalemiz yayımlandı. Şu bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://josc.selcuk.edu.tr/josc/article/view/348

KİTABIMIZ YAYIMLANDI: CHECK UP SAĞLIK İLETİŞİMİ

Sağlık haberciliğini ve her türde sağlık konulu yayıncılığı önem­siyoruz. Bu konuda “daha iyiye ulaşmak adına ne yapılması gerekiyorsa” iletişim akademisyenleri olarak biz de elimiz­den geleni yapmaya çalışıyoruz.
Yaptığımız en önemli şey ise bu alana yönelik temel bir araştırma gerçekleştirmek oldu. İletişim bilimi alanında ülkemizin en uzun süreli, en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı ve en yüksek bütçeli araştırma projelerinden birini tamamladık.
Şimdi de bu kitapla, büyük emek verdiğimizi düşündüğümüz araştırma raporumuzun geniş kitlelerle buluşmasını, akade­mik bir rapor olmaktan çıkıp daha fazla kişinin kullanımına sunulmasını arzu ediyoruz.
Literatürk'te çıkan Check Up Sağlık İletişimi adlı kitabımızda sağlık konulu yayıncılığın kaynak kişileri konumundaki sağlık ve medya profesyonellerinin, iletişim akademisyenleri ve konunun diğer uzmanlarının görüş ve önerilerini, gazete, dergi, televizyon ve internetteki sağlık konulu yayın içeriklerinin analizini ve halkın bu yayınlar karşısındaki düşünce, tutum ve davranışlarının nasıl olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Kitabı şu adreslerden temin edebilirsiniz:
Kitapyurdu: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=683244
Pandora: http://www.pandora.com.tr/urun/check-up-saglik-iletisimi/332467
Kitapnehri: https://www.kitapnehri.com/k/825442/check_up_-_saglik_iletisimi_erkan_yuksel_ahmet_yalcinkaya_abdullah_kocak_sinan_aydin.htm

İdefix: http://www.idefix.com/kitap/cehck-up-saglik-iletisimi-sinan-aydin/tanim.asp?sid=H77OJYK40U4SKYNX3WE0


WEB SİTEMİZ HAKKINDA...

Web sitemiz "TÜRKİYE’DE SAĞLIK KONULU YAYINCILIK İLKELERİNİN BELİRLENMESİ: Kaynak, İleti ve Hedef Kitle Bağlamında Sağlık Konulu Yayınların Analizi" başlıklı araştırma projemizin raporunu sizlerle paylaşmak ve bu bağlamda medyadaki sağlık konulu yayıncılığın geliştirilmesine yönelik içerik sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Web sitemizden habercilerin ve haberci adaylarının, sağlık profesyonellerinin ve konuya ilgi duyan diğer herkesin yararlanabileceğini düşünüyoruz. 

Sizlerin de bu site aracılığıyla paylaşmak istediğiniz sağlık konulu yayıncılık alanına katkı sağlayacağını düşündüğünüz bir şeyler olursa, onları da ayrıca sitemizde paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Araştırma raporumuzun ana bölümlerini "kategoriler" başlığı altında bulabilirsiniz. Alt konu başlıkları da her bir kategorinin altında yer almaktadır. 

Ayrıca aramak istediğiniz konuları "anahtar sözcük" yazarak listeleyebilirsiniz.

Bize sorularınız, okuduklarınızla ilgili merak ettikleriniz, yorum, katkı, öneri, şikayet ve eleştirileriniz olursa onları da web sitemize yazarak ya da bize e-posta göndererek iletebilirsiniz. 

Sağlık konulu yayıncılığın geliştirilmesi adına "bu çorbada bir parça da bizim tuzumuz olursa" ne mutlu bize...


Proje Ekibi

EKLER LİSTESİ - EK 12. SAĞLIK ALANINDAKİ SAĞLIK KONULU YAYINLARLA İLGİLİ KURAL VE İLKELER

I.TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRAASINA DAİR KANUN

(Kanun Numarası:1219; Resmi Gazete: 14/4/1928, sayı:863)
Madde 24: İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayane saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur.

EKLER LİSTESİ - EK 11.İNGİLİZ BASIN MESLEK İLKELERİ’NİN KİMİ NOKTALARI


Doğruluk (Kesinlik)
a) Gazete ve dergiler, gerçeğe aykırı, yanıltıcı ya da çarpıtılmış haberler yayımlamama konusunda özen gösterilmelidir.
b) Yayında belirgin bir gerçeğe aykırılık, yanıltıcı bir nitelik ya da çarpıtılmış bilginin söz konusu olduğu durumlarda yayın, en kısa sürede ve gereken özen gösterilerek düzeltilmelidir.
c) Bir gazete ya da süreli yayın, bir olayın sonuçlarını kimsenin namusuna leke sürmeden, her zaman adil ve doğru bir biçimde yansıtmalıdır.

EKLER LİSTESİ-EK 10.MEDYA DERNEĞİ – TÜRKİYELİ GAZETECİLER İÇİN ETİK İLKELER’NİN KİMİ NOKTALARI

Gerçeklik ve Doğruluk
a) Gazeteciler bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur davranmalıdır. Kamuoyuna hizmet en başta gelen amaçları olmalıdır.
b) Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtmak gazetecinin temel görevidir. Bilgileri net bir şekilde ortaya koymalı, soru işaretlerine, kafa karışıklığına ve manipülasyona yol açabilecek muğlaklıktan uzak durmalıyız.

EKLER LİSTESİ - EK 9.BASIN KONSEYİ - BASIN MESLEK İLKELERİ

1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz.

EKLER LİSTESİ - EK 8.TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ

TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ’NİN KİMİ NOKTALARI [1]


E. Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri:
1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

EKLER LİSTESİ - EK 7. AMWA (AMERICAN MEDICAL WRITERS ASSOCIATION) CODE OF ETHICS


(AMERİKAN TIP YAZARLARI BİRLİĞİ ETİK İLKELERİ)
[1]


Önsöz
Amerikan Tıp Yazarları Birliği (ATYB) tıp alanındaki iletişimde mükemmeliyeti teşvik eden ve üyelerine davranış ilkeleri öneren bir eğitim kuruluşudur. Bu ilkeler çeşitli medya organları için malzemeleri yazmada, düzenlemede ve geliştirmede tıp iletişimcilerinin önemli rolünü ve izleyicileri bilgilendirmek, eğitmek ve etki altına almaya yönelik gayretleri ile elde edilen sonuçlarının potansiyelini hesaba katar. Mesleklerinin ve ATYB’nin haysiyetini ve şerefini korumak için tıp iletişimcileri bu etik ilkeleri kabul etmeli ve sadece mesleklerine, ATYB’ne ve kendilerine saygınlık getiren etkinliklerle uğraşmalıdırlar.

EKLER LİSTESİ - EK 6. STATEMENT OF PRINCIPLES OF THE ASSOCIATION OF HEALTH CARE JOURNALISTS

(SAĞLIK HABERCİLERİ BİRLİĞİ ETİK İLKELER BEYANNAMESİ)[1]
Son yıllarda birçok gazetecilik örgütü mesleki ahlak kurallarını yayımladı. Örneğin Gazete Editörleri Birliği web sitesinde 47 farklı ilkeler listesi yayımlamış durumda. Fakat bir sağlık habercileri örgütü bu kodların hiçbirinin karmaşık sağlık haber konularının zorluklarına değinmediğini fark etti. Sağlık Habercileri Birliği (SHB) sağlık hizmetleri ile ilgili konuların toplum tarafından anlaşılması için çalışan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir örgüt. Misyonu sağlık hizmetleri ile ilgili habercilik, haber yazımı ve düzenlemesinin kalitesini, doğruluğunu ve görünürlüğünü geliştirmek. SHB 750 üyesi için bir ilkeler bildirisi yazdı. Bu bildirinin içerisinde SHB sağlık hizmetleri haberciliği yapan gazetecilerin karşılaştıkları benzersiz sorunların bazılarını açıklıyor ve bu sorunlarla başa çıkmak için yapılması gerekenler hususunda önerilerde bulunuyor.  Değinilen meseleler ile ilgili devamlılık arz eden bir tartışma oluşmasına yardımcı olmak için Biyoetikçiler açıklama ile ilgili yorum yapmaya çağırıldı.